Wieża

WieżaWieża kościoła wybudowana jest z bloków kamiennych, do wzmocnienia których zużyto 288 cetnarów ołowiu. Widoczne na ciosach kamiennych otwory służyły do ich wciągania w górę za pomocą metalowych kleszczy. Wysokość wieży wynosi 103 m. Posiada ona 5 kondygnacji. Na ostatniej, która przechodzi w ośmiobok umocowano kolumienki po rogach. Stoją na nich, pod baldachimami, figury św. Stanisława i św. Wacława, Maryji i św. Jadwigi, św. Piotra i św. Pawła, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Należy podziwiać budowniczych wieży, którzy w mistrzowski sposób potrafili jej gotycki korpus połączyć z renesansowym hełmem (o trzech prześwitach).

Hans Using w 1613 r. wykonał całe nowe zwieńczenie wieży, ważyło ono 192 funty i mogło pomieścić 10,5 korców zboża. Widoczna nad oknem w dolnej części wieży data 1895 wskazuje rok jej gruntownej renowacji. We wnętrzu wieży wiszą trzy dzwony, najstarszy – gotycki, z roku 1496 posiada inskrypcję:

O REX GLORIE DOMINE M CCCC L XXXX VI“,

co znaczy:

O Panie, królu chwały, 1496

WieżaDrugi, z okresu renesansu odlany został w 1577 r. Umieszczono na nim następujący łaciński napis, który w języku polskim brzmi:

Rada miejska Świdnicy nakazała mnie wykonać w 1577 r., gdy Johann Barthel był burmistrzem, a Gregor Freund i Martin Thommendorf byli członkami rady parafialnej. Uderzasz mnie prawidłowo, tak ja wiernie odmierzam godziny, a dobry mieszczanin chętnie spełnia swój obowiązek.

Trzeci dzwon pochodzi z XIX w. U podnóża wieży średniowieczna granitowa płyta nagrobna z wyrytymi znakami: cęgami i młotkiem.