Autorzy (web)

Zdjęcia: Mariusz Barcicki

Mariusz BarcickiŚwidnica ul. Siostrzana 10/1 tel. 853 07 89

Świdniczanin z urodzenia i z przekonania. Od dzieciństwa wielki pasjonat i miłośnik historii miasta. Zauroczony swoim miastem i jego dziedzictwem od wielu już lat fotografuje świdnickie zabytki.

Posiada olbrzymią dokumentację fotograficzną dotyczącą Katedry pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Jego zdięcia znajdują się w licznych publikacjach oraz ogólnopolskich wydawnictwach reklamowych tematycznie poświęconych Świdnicy.

Od1998 roku działa jako radny Miasta Świdnicy. Od 2002 roku jest wice przewodniczącym Rady Miasta Świdnicy.

Tekst - Sobiesław Nowotny

Sobiesław Nowotnyur. 22 VI 1973 w Świdnicy. Był pracownikiem Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.Obecnie jest doktorantem Instytutu Historii Uniwerstytetu Wrocławskiego. Prowadzi szeroko zakrojone badania śląskoznawcze. W sferze jego szczególnych zainteresowań leży historia Kościoła na Śląsku. Jest człownkiem dwóch zagranicznych towarzystw naukowych: Verein für Geschichte Schlesiens (Śląskiego Towarzystwa Historycznego) i Verein für Schlesische Kirchengeschichte (Towarzystwa Śląskiej Historii Kościelnej).

Znany jest przede wszystkim jako autor, bądź współautor publikacji o ziemi świdnickiej: Pieśni pochwalnej o mieście Świdnicy, Świdnicy w latach dwudziestych (2 wyd.), Wielkiej Wody, Rezydencji ziemi Świdnickiej, Przewodnika po mieście Świdnicy.

Jego praca zaowocowała publikacją licznych artykułów wydawanych zarówno w prasie lokalnej (głównie w Wiadomościach Świdnickich), jak i regionalnej.

Obecnie pracuje nad Historią Kościoła pw. św. Stanisława i św. Wacława oraz nad Historią ewangelickiego Kościoła Pokoju pw. Świętej Trójcy.

Tekst - Wiesław Rośkowicz

Wiesław Rośkowiczur. 5.09.1954 r. w Świdnicy. Tutaj też ukończył szkołę średnią – Technikum Mechaniczne przy ul. Władysława Sikorskiego. W latach 1976 – 1981 studiował archeologię polski na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów pracował w Ośrodku Archeologiczno – Konserwatorskim we Wrocławiu a następnie w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej.

Od 1984 r. jest zatrudniony w Muzeum Dawnego Kupiectwa, w 1986 r. został jego dyrektorem. W grudniu 1989 r. został członkiem zespołu redakcyjnego Stanisława Kawczaka reaktywującego czasopismo “Wiadomości Świdnickie”. Na łamach świdnickiej prasy zamieścił wiele opracowań dotyczącej historii Świdnicy oraz regionu. Zamieszczał też artykuły w “Roczniku Świdnickim” oraz w innych publikacjach popularnonaukowych i naukowych (“Karkonosz”, “Fortyfikacja”, “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”).

Od najmłodszych lat jest zamiłowany w dziejach Świdnicy i jako jeden z podstawowych celów pracy w Muzeum wyznaczył sobie popularyzacje wiedzy o historii rodzinnego miasta oraz regionu świdnickiego. Wyrazem tego jest seria wydawnicza “Świdnica poprzez wieki” zapoczątkowana przez Muzeum Dawnego Kupiectwa w 1991 r. Jest współautorem przewodnika po Świdnicy (wydany został w języku polskim, niemieckim i angielskim).

Tłumaczenie na j. niemiecki: Sonja Stankowski

Sonja StankowskiJestem rodowitą Niemką, od 6 lat na stałe mieszkającą w Polsce. Moje kontakty z tym krajem zaczęły się już przeszło 20 lat temu od wymiany polsko – niemieckiej w poznańskim liceum.

Później studiowałam historię oraz filologię polską i czeską w Lipsku i Krakowie, dzięki temu mogłam bardzo dobrze opanować język polski i zdecydowałam się zostać tłumaczem języka niemieckiego.

Stale dokształcam się i rozszerzam swoją wiedzę i umiejętności, w roku 2008-2009 ukończyłam studia podyplomowe z “Tłumaczeń ekonomiczno-prawnych z języka niemieckiego” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, gdzie teraz również prowadzę zajęcia dla przyszłych tłumaczy. Tłumaczę pisemnie i ustnie na polsko-niemieckich spotkaniach, rozmowach, prezentacjach i konferencjach, w Polsce i za granicą, specjalizuję się w tekstach specjalistycznych nie tylko z prawa, finansów, ekonomii i techniki, ale też nauk społecznych i humanistycznych, głównie na język niemiecki, który jest moim językiem ojczystym.

Moje kwalifikacje zostały potwierdzone tytułem Tłumacza Przysięgłego Języka Niemieckiego nadanym przez Ministra Sprawiedliwości (nr TP/85/10) po zdanych egzaminach w roku 2009 roku.

Ich bin deutsche Muttersprachlerin, die seit 6 Jahren in Polen lebt. Seit über 20 Jahren bin ich mit diesem Land verbunden, seit einem Austauschjahr an einem polnischen Lyzeum in Poznań. Später habe ich Geschichte, Polnisch und Tschechisch in Leipzig und Krakau studiert und bin viel durch Polen und das übrige Ostmitteleuropa gereist.

In dieser Zeit habe ich Polen und die polnische Sprache sehr gut kennengelernt und schon vor vielen Jahren begonnen, zu übersetzen und zu dolmetschen.

Seit 2006 bin ich selbständige Übersetzerin und Dolmetscherin, im Jahre 2008-2009 habe ich ein Aufbaustudium “Fachtexte Recht-Wirtschaft Deutsch-Polnisch” an der Bankhochschule Wrocław abgeschlossen, inzwischen unterrichte ich auch zukünftige Übersetzer in diesem Studiengang. Neben Texten, Dokumenten, Präsentationen u.a. aus den Bereichen Recht, Finanzen, Wirtschaft, Technik, Geistes- und Sozialwissenschaften dolmetsche ich auch für Privatpersonen, Firmen und Institutionen, konsekutiv und simultan (in der Kabine), begleite deutsch-polnische Gespräche und Gruppen.

Im Jahre 2009 habe ich die Prüfung zur beeidigten Übersetzerin und Dolmetscherin der deutschen und polnischen Sprache beim polnischen Justizministerium bestanden und wurde am 27. Oktober 2010 vom Justizministerium in Warschau vereidigt (Nr. TP/85/10)

Profesjonalne tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego i niemieckiego, także przysięgłe

Professionelles Übersetzen und Dolmetschen Deutsch und Polnisch, auch beglaubigt

Pomysł, projekt graficzny 2002 i 2012-2020 (WP supported), kodowanie HTML, programowanie PHP i MySQL – Grzegorz Białowąs.

Wirtualne Podróże oraz zdjęcia Ratusza – Grzegorz Białowąs.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie WYŁĄCZNIE za zgodą właściciela.

© Grzegorz Białowąs. Telefon: 693.961.395 Email: contact@gregbialowas.com

Zrealizowane przez:

Greg Bialowas a division of GB Strony